Patakaran sa Cookie

Malugod naming tinatanggap kayo sa vulkan-vegas-ph.click. Bilang pagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo, ginagamit namin ang cookies at iba pang katulad na teknolohiya upang mapadali ang paggamit ng aming website at matukoy ang mga pangunahing pangangailangan at pagpapabuti ng aming mga user.

Ang Patakaran sa Cookies na ito ay naglalayong ipaliwanag ang paggamit ng cookies sa aming website, pati na rin ang inyong mga karapatan at pagpipilian bilang mga user. Sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa paggamit ng vulkan-vegas-ph.click, inaangkin ninyo na naiintindihan at sumasang-ayon kayo sa patakaran na ito.

Ano ang mga Cookies?

Ang cookies ay maliliit na teksto na inilalagay sa inyong computer o mobile device kapag bumisita kayo sa isang website. Ang mga ito ay ginagamit upang maalala ang mga ginagawa ninyo sa website at iba pang impormasyon gaya ng mga mapagkukunan ng trapiko o mga preference sa wika. Ito ang nagbibigay ng mas personalisadong karanasan at pinadadali ang inyong paggamit ng website.

Mayroong dalawang uri ng cookies: ang session cookies at persistent cookies. Ang session cookies ay naglalagay at nag-iistore lamang ng mga impormasyon habang kayo ay nasa website. Sa kabilang banda, ang persistent cookies ay natatago nang mas matagal at ginagamit upang maalala ang inyong mga pagpipilian at mga pagbisita sa iba pang pagkakataon.

Paano namin ginagamit ang Cookies?

Ang mga cookies na ginagamit namin sa vulkan-vegas-ph.click ay may iba't ibang layunin tulad ng:

  • Pinadadali ang inyong paggamit ng website
  • Inaalala ang inyong mga preference
  • Matukoy ang trapiko at paggamit ng website
  • Melohika ang inyong karanasan ng paggamit

Ang mga cookies ay hindi mai-identipika nang personal at hindi namin ginagamit ang mga ito upang kunin o ilipat ang inyong pagkakakilanlan. Hindi rin namin ibinabahagi ang mga ito sa mga third-party nang walang inyong pahintulot.

Ang Inyong mga Pagpipilian

Maaari ninyong paganahin o hindi paganahin ang paggamit ng cookies sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga setting sa inyong browser. Subalit, tandaan na ang pag-disable ng mga cookies ay maaaring makaapekto sa inyong karanasan sa paggamit ng website at maaaring may mga bahagi ng website na hindi maaaring gumana nang maayos.

Bisitahin ang 'Help' o 'Settings' ng inyong browser upang matukoy kung paano paganahin o hindi paganahin ang paggamit ng cookies.

Kapag patuloy ninyong ginagamit ang vulkan-vegas-ph.click na may inyong mga settings ng cookies, ang inaasahang pagpayag at pag-ayon ninyo sa aming Patakaran sa Cookies ay itinuturing na ito.