Patakaran sa Pagkapribado

Sa vulkan-vegas-ph.click, ang privacy ng aming mga user ay napakahalaga sa amin. Pinapangako namin na pagsasangguni ang inyong mga personal na impormasyon ay ituturing namin nang maayos at hindi gagamitin para sa ibang mga layunin maliban sa mga nakasaad sa patakaran na ito.

Ang mga sumusunod na seksyon ay naglalaman ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kung paano namin tinatala, ginagamit, at inaalagaan ang inyong personal na impormasyon:

Pagkalap ng Impormasyon

Kapag bumisita kayo sa vulkan-vegas-ph.click, kami ay maaaring magkolekta ng mga impormasyon tungkol sa inyong pagbisita, tulad ng inyong IP address, oras at petsa ng pag-access, uri ng web browser na ginamit, at mga pahinang binisita. Ang mga impormasyong ito ay ginagamit namin para sa pag-aaral at pagpapabuti ng aming serbisyo.

Maliban kung ibinahagi ninyo ang impormasyon sa amin, hindi kami nagkokolekta ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, email address, o numero ng telepono.

Paggamit ng Impormasyon

Ginagamit namin ang mga impormasyong nakolekta mula sa inyo upang maunawaan ang inyong mga pangangailangan at mapabuti ang aming serbisyo. Ang impormasyong ito ay hindi ibinabahagi o ibinebenta sa ibang indibidwal o kompanya.

Ang inyong IP address ay ginagamit lamang para sa mga layuning teknikal, tulad ng pagsubaybay sa pag-access sa aming website at pag-aaral ng mga estadistika ng trapiko.

Link sa Iba pang Mga Website

Ang vulkan-vegas-ph.click ay maaaring maglaman ng mga link patungo sa iba pang mga website na may ibang mga patakaran sa privacy. Kapag napunta kayo sa ibang website, kami ay hindi na responsable sa mga gawain at patakaran ng ibang site na iyon. Inirerekomenda naming basahin ang patakaran sa privacy ng bawat website na inyong binibisita.

  • vulkan-vegas-ph.click ay hindi responsable sa inyong mga personal na impormasyon kapag bumisita kayo sa ibang mga website gamit ang mga link sa aming site.
  • Ang pag-access ninyo at paggamit sa ibang mga website ay nasa inyong sariling kagustuhan at pananagutan.

Maaaring magbago ang aming patakaran sa privacy mula sa panahon-panahon. Ang mga pagbabagong ito ay ipapakita sa pahina ng Patakaran sa Privacy. Inirerekomenda naming regular na binibisita ang pahinang ito upang makapag-update sa mga pagbabago.

Pagkakalantad ng Impormasyon

Hindi kami naglalantad ng inyong mga personal na impormasyon sa ibang indibidwal, kompanya, o organisasyon maliban kung mayroong inyong pahintulot o alintuntunin ng batas na nag-uutos na gawin ito.

Ang inyong impormasyon ay ligtas sa pamamagitan ng aming mga pagsisikap upang panatilihing ligtas ang mga impormasyon na ito.