Mga Tuntunin ng Paggamit

Malugod naming pinapaalala sa lahat ng mga tagapagamit ng vulkan-vegas-ph.click na sumunod sa mga sumusunod na tuntunin ng paggamit:

1. Pagsang-ayon sa Batas: Ang bawat tagapagamit ay dapat sumunod sa lahat ng mga batas at regulasyon na may kaugnayan sa paggamit ng website. Ang anumang paglabag sa mga ito ay maaaring resulta sa pagtanggal ng pag-access sa sistema.

Seguridad ng Account

2. Pagbuo ng Secure na Password: Lahat ng mga tagapagamit ay dapat gumawa ng malalakas at matatag na password upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access sa kanilang account. Ito ay maaaring isang kombinasyon ng mga letra, numero, at mga espesyal na karakter.

3. Pag-iingat sa Pagbibigay ng Impormasyon: Hinihikayat ang lahat na huwag ibahagi ang kanilang mga nakakasensitibong impormasyon tulad ng mga credit card details o mga password sa iba. Ang vulkan-vegas-ph.click ay hindi mananagot sa anumang kahalayan na maaaring mangyari sakaling magbigay kayo ng impormasyon sa mga hindi awtorisadong indibidwal.

4. Pananagutan sa Account: Ang bawat tagapagamit ay personal na responsable sa lahat ng mga gawain na ginawa sa pamamagitan ng kanilang account. Dapat panatilihing ligtas at hindi ipahayag ang kanilang mga detalye sa iba upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang transaksyon.

Pagbabawal

5. Pagbabawal sa Spamming: Ang anumang pagsasagawa ng spamming ay ipinagbabawal sa vulkan-vegas-ph.click. Ito ay hindi maaaring magdulot ng anumang uri ng hindi inaasahang mga mensahe, patalastas, o mga link na walang awtorisasyon.

  • 6. Pagbabawal sa Paglabag ng Karapatang Pang-Intellectual: Ang bawat tagapagamit ay dapat irespeto ang karapatang pang-intelektuwal ng ibang tao. Ang pag-upload, pag-post, o anumang pagsasagawa na nilalabag ang mga copyright o iba pang mga karapatan ay ipinagbabawal.

7. Pagbabawal sa Malisyoso o Nakakahamak na mga Aktibidad: Ang anumang uri ng aktibidad na naglalayong makasira o mang-hack sa vulkan-vegas-ph.click ay mahigpit na ipinagbabawal at dapat iulat sa administrasyon ng website upang agarang aksyunan.

Pagpapanatili ng Serbisyo

8. Pagpapanatili ng Website: Maaring isailalim ang vulkan-vegas-ph.click sa mga panahon ng bakasyon o mga oras ng pagpapalitan ng mga technical na isyu. Gayunpaman, gagawin namin ang aming makakaya upang maibalik ang normal na serbisyo sa lalong madaling panahon.

9. Pagbabago sa Mga Tuntunin: Ang vulkan-vegas-ph.click ay nagtataglay ng karapatan na baguhin ang mga tuntunin ng paggamit anumang oras nang walang paunang abiso. Inaasahan namin na ang mga tagapagamit ay magsasagawa ng mga pagsasapanahon sa kanilang kaalaman tungkol sa mga pagbabago na ito.